MAÜ Bölgesel Kalkınmada Sahaya İniyor

Sosyal Bilimler +5’T’ vizyonu ile büyük çıkış yakalayan Mardin Artuklu Üniversitesi, bölgesel kalkınma odaklı hamlelerini yapmaya başladı.

Sosyal Bilimler +5’T’ vizyonu ile büyük çıkış yakalayan Mardin Artuklu Üniversitesi, bölgesel kalkınma odaklı kurulan ‘Kamu Özel ve Karma Sektör İşbirliği Koordinatörlüğü’nü (MAÜKÖK) oluşturarak kurumsal ve sektörel koordinasyonun sağlanması yönünde ilk hamlesini gerçekleştirdi.
Şehrin ve bölgenin kalkınmasına can suyu olacak akademik birikimlerin ‘Tarım’, ‘Sanayi’ ve ‘Hizmet’ sektörleri sahasına aktarılması amacıyla MAÜ tarafından kurulan MAÜKÖK’ün ilk toplantısı, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonunda düzenlendi.
MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar,  İİBF Dekanı Prof. Dr. Ömer Çaha, MAÜ Rektör Yard. ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serhat Harman,  Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Erhan Polat ve Doç. Dr. Behzat Ekinci’nin konuşmacı olarak yer aldığı toplantıya, Mardin Artuklu Üniversitesi’nin akademik ve idari temsilcileri katıldı.
Mardin Artuklu Üniversitesi’nin, Mardin’de Tıp Fakültesini kuran ve turizm alanında yaptığı önemli çalışmalar ile şehre dokunan bir üniversite olarak kıymetli Mardinlilerin teveccühünü kazandıklarını belirterek konuşmalarına başlayan MAÜ Rektörü Prof. Dr. İbrahim Özcoşar:
“Yeni vizyonumuz çerçevesinde belirlediğimiz odak konularında özellikle Turizm alanında önemli bir mesafe katederek sahada önemli projeler yürüttük. Haklı bir övünç kaynağı olarak Türkiye’deki turizm fakülteleri arasında en iyi fakülteye sahip olduğumuzu söylememiz mümkün. Bu üniversitemiz için itici bir güç oldu. MAÜKÖK çalışmasıyla sahaya çok daha doğrudan girmeyi hedefliyoruz. MAÜKÖK koordinatörlüğünün yapısını üç ana eksen etrafında oluşturduk. MAÜKÖK yapısı içerisinde;  MAÜ ve Tarım Sektörü Temsilcileri(MAÜTAS), MAÜ ve Sanayi Sektörü Temsilcileri (MAÜSAS), MAÜ ve Hizmet Sektörü Temsilcileri(MAÜHİS) kurullarını oluşturduk. Böylelikle alanlarında uzman tüm akademik ve idari çalışanlarımız ile sahada aktif yer alarak sektörle iş birlikleri, ortak çalışmalar ve projeler üretebileceğiz.” dedi.
Mardin Artuklu Üniversitesinin, fikir, düşünce ve altyapı olanakları ve beşeri kaynakları itibari ile bu yapılanmaya hazır olmasının;  toplumun, sektörün ve sanayinin bu konudaki talep ve beklentilerini öğrenmek ve onları bir araya getirmek için önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Özcoşar, MAÜKÖK olarak, şehre tüm akademik birimler ile destek sunacaklarının altını çizdi.

Öğrencilerin maddi sıkıntılarını ele alan bir sistem ile çalışacaklarını ifade eden Özcoşar, sanayi ve ticaret dünyasının en önemli ihtiyacı olan nitelikli ara personelin yetiştiği Meslek Yüksek Okullarına yeni bir düzenleme getireceğini ve Meslek Okullarının sektör ile iç içe sahada yer alacağını aktardı. 
 Daha önce de Mardin Artuklu Üniversitesi Araştırma Merkezleri’nin kente dokunan birçok projeye imza attıklarını hatırlatan Özcoşar, yapılacak çalışmaların MAÜKÖK ile birlikte daha kurumsal bir yapıya dönüşeceğini ve kalkınma stratejilerinin sahada hız kazanacağını ifade etti. 
Özcoşar, ilki düzenlenen MAÜKÖK toplantısının, şehrimizde güzel gelişmelerin yaşanmasına vesile olacağına inandığını ifade etti.   

Eğitim 2.12.2021 10:40:00 0
Anahtar Kelimeler: Bölgesel Kalkınmada Sahaya İniyor